Najnovejše

Članki

Patronažno varstvo

Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokretnostjo na domu

Namen navodila je zagotoviti varno in enotno izvajanje cepljenja na domu z vključitvijo patronažne službe. Navodilo je namenjeno medicinskim sestram v patronažni dejavnosti, ki bodo cepljenje na domu izvajale, osebnim zdravnikom, ki presodijo, ali je pacient sposoben za cepljenje in izdajo delovni nalog ter osebju v ambulantah osebnih zdravnikov in cepilnih ambulantah, ki zagotavlja ostale […]

Moje okolje

24. – 30. oktober 2021: Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem SODELUJMO ZA SVET BREZ SVINČENIH BARV

Ravne na Koroškem, 25. oktober 2021 – Med 24. in 30. oktobrom 2021 bo potekal 9. mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem. Letošnji cilji so ozaveščanje o učinkih izpostavljenosti svincu na zdravje, poudariti prizadevanja držav in partnerjev za preprečevanje izpostavljenosti otrok svincu ter pozvati države k nadaljnjim regulativnim ukrepom za odpravo svinčenih barv. V okviru […]

Območna enota Maribor

Na regijskem strokovnem srečanju smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja 2021

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja smo v oktobru 2021 na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje organizirali strokovno srečanje, katerega osrednja tema je nosila naslov „Duševno zdravje v neenakopravnem svetu«. Neenakosti na področju duševnega zdravja se v veliki meri še vedno kažejo v neenakomerno razporejeni mreži virov pomoči ter pri dostopu do sistema in storitev pomoči. S strokovno konferenco smo želeli na eni strani opozoriti na omenjeno polje neenakosti, po drugi strani pa smo se želeli dotakniti pomembnega vidika posameznikove lastne odgovornosti, posameznikove notranje moči.

Demenca

Videoposnetek 1. Nacionalne konference z mednarodno udeležbo »Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: Alzheimerjeva bolezen skozi prizmo sindemije SARS-CoV-2/COVID-19«

Območna enota Murska Sobota

Zaključek 3. dobrodelne kolesarske akcije »Kilometri za življenje«

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Murska Sobota, smo skupaj s preostalimi soorganizatorji, uspešno izpeljali še eno dobrodelno kolesarsko akcijo »Kilometri za življenje«. Aktivnost je bila ponovno izvedena v sklopu mednarodne akcije »Prekolesarimo svet«.

Življenjski slog

Izsledki 16. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

Območna enota Maribor

Rožnati oktober – svetovni mesec boja proti raku dojk

Mednarodni mesec osveščanja o raku dojk je mesec oktober, ko z različnimi dejavnostmi opozarjamo na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in lastne skrbi za zdravje z namenom zmanjšanja bremena raka dojk.

Območna enota Maribor

Svetovni dan hrane 2021: Prehrana v času pandemije – dodatno prizadete predvsem ranljivejše skupine, za druge priložnost za izboljšanje

Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) z letošnjim sloganom »Naša dejanja so naša prihodnost« izpostavlja, kako je dostop do zdravju koristne in varne hrane pomemben za nas vse. Zadnji dve leti nas zaradi pandemije opominjata, kako hitro lahko postane dostop do zdravju koristne hrane otežen, predvsem za revnejše in ranljivejše skupine. Po oceni FAO si skoraj 40 % svetovnega prebivalstva ne more privoščiti zdravih obrokov. Tudi v Sloveniji se po ocenah panelne raziskave SI-PANDA o vplivu pandemije na življenje kaže, da so bili v prehranskem smislu najbolj prizadeti mlajši odrasli, finančno ranljivejši sloji prebivalstva ter osebe, ki so težje prenašale stres v povezavi s pandemijo.

Območna enota Ljubljana

Svetovni dan hrane 2021

Javna naročila

Nakup robnih mrežnih pregrad z licencami in nadzornim sistemom

Mediji

Svetovni dan hrane 2021- Prehrana v času pandemije

Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) z letošnjim sloganom »Naša dejanja so naša prihodnost« izpostavlja, kako je dostop do zdravju koristne in varne hrane pomemben za nas vse. Zadnji dve leti nas zaradi pandemije opominjata, kako hitro lahko postane dostop do zdravju koristne hrane otežen, predvsem za revnejše in ranljivejše skupine. Po oceni FAO si skoraj 40 % svetovnega prebivalstva ne more privoščiti zdravih obrokov. Tudi v Sloveniji se po ocenah panelne SI-PANDA raziskave o vplivu pandemije na življenje kaže, da so bili v prehranskem smislu najbolj prizadeti mlajši odrasli, finančno ranljivejši sloji prebivalstva ter osebe, ki so težje prenašale stres v povezavi s pandemijo.

Duševno zdravje

Uvodni dogodek prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja “Nisi okej? Povej naprej.”

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral uvodni dogodek prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja »Nisi okej? Povej naprej.«, ki poteka v sklopu projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.

Javna naročila

Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve

Moje okolje

Nove globalne smernice o kakovosti zraka Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)

Onesnažen zrak je poleg podnebnih sprememb najbolj pomemben dejavnik tveganja za bolezni povezane z zdravjem in okoljem. Čist zrak je osnovna človekova pravica in je poglaviten za zdravo in produktivno družbo.

Duševno zdravje

Svetovni dan duševnega zdravja: Duševno zdravje v neenakopravnem svetu

Kar 75% do 95% ljudi z duševnimi motnjami v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ne more dostopati do sistema skrbi in storitev za duševno zdravje, razmere pa tudi v državah z visokimi dohodki niso veliko boljše, ugotavlja Svetovna federacija za duševno zdravje. Pomanjkanje naložb v duševno zdravje, ki so nesorazmerne s proračuni, namenjenimi zdravju v celoti, prispeva k veliki vrzeli pri zdravljenju duševnih motenj in bolezni. Pozornost letošnjega Svetovnega dneva duševnega zdravja, 10. oktobra, je zato namenjena neenakosti pri dostopanju do sistema in storitev skrbi za duševno zdravje. Mnogi ljudje z duševno motnjo ali boleznijo niso deležni zdravljenja, do katerega so upravičeni, in skupaj s svojimi bližnjimi, družinami in negovalci še vedno doživljajo stigmo in diskriminacijo.

Duševno zdravje

9 regijskih dogodkov ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja

Živimo v svetu, ki postaja vse bolj polariziran in razdvojen. Leti 2020 in 2021 ni zaznamovala le epidemija, saj so bile hkrati razkrite pomembne neenakosti v sacialno-ekonomskem statusu, izobrazbi, rasi, etnični pripadnosti, spolni usmerjenosti, spolni identiteti, pomanjkanju človekovih pravic, idr. Vse te neenakosti pa pomembno vplivajo tudi na posameznikovo duševno zdravje.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno