Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Osnovni namen projekta je informacijsko podpreti delo Centrov za krepitev zdravja v 25 zdravstvenih domovih, ki so bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Opis projekta

Osnovni namen projekta je informacijsko podpreti delo Centrov za krepitev zdravja v 25 zdravstvenih domovih (ZD), ki so bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij.

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih je projekt, ki je del sklopa 2 (investicijski del) projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih in projekta Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja v Sloveniji.

Projekt Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih pomembno prispeva k ciljem naložbe, opredeljene v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.3  Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšuje neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbuja socialno vključenost z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev, specifičnega cilja 9.3.1 (Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe).

Dodana vrednost

Osnovni namen je vzpostaviti IT podporo integrirani preventivi znotraj ZD in med ZD. Interdisciplinarni pristop, katerega namen je povezati širši nabor deležnikov za dosego ciljev, v okviru operacije predstavlja dodano vrednost. Obenem bi vzpostavitev tovrstne IT podpore znotraj ZD in med ZD omogočila vzpostavitev sistema oziroma sistemskega pristopa, ki bi ga v prihodnje lahko posplošili na nacionalni nivo (na ostale ZD).

Rezultati in gradiva

V letu 2019 so potekale naslednje aktivnosti:

  • dokončanje specifikacij za JN in izvedba JN za izdelavo informacijske rešitve IPPO,
  • razvoj, testiranje in izdelava rešitve IPPO. Uspodsabljanje uporqabnikov IPPO,
  • specifikacije in JN za nakup manjkajoče opreme (strežnik, podatkovna baza …),
  • upravljanje in komuniciranje in poročanje v okviru operacije.

Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2019

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Evropski sklad za regionalni razvoj (80 %) in nacionalno sofinanciranje (20 %)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno