Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Vzpostavitev mreže integriranih centrov za krepitev zdravja in razvoj skupnostnega pristopa v preventivnih programih.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Opis projekta

Projekt  je bil razvit z namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Z izvedbo te nadgradnje želimo prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, se osredotoča na šest tematskih sklopov, katerih glavni cilji so:

  • krepitev vloge zdravstvenih domov v skrbi za javno zdravje lokalnih skupnosti,
  • implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
  • izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike,
  • izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva,
  • vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter
  • uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. CKZ so ključne enote na primarni ravni zdravstvenega varstva tako za izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav kot tudi aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti.

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje bosta izvajala Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru podpornega projekta  MoST – Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Dodana vrednost

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Rezultati in gradiva

Glede na rezultate podobnih aktivnosti izvedenih v tujini, lahko pričakujemo, da bodo v slovenskem okolju, kjer je velika večina posameznikov na tak ali drugačen način vpeta v dogajanje v lokalni skupnosti, končni rezultati izjemno pozitivni. Dolgoročna vizija projekta je tako sistematično vključevanje različnih oblik lokalnih skupnosti v aktivnosti preventivnih programov.

Vsebinska izhodišča za izvajanje OP_Nadgradnja in razvoj preventivnih programov, na naslednji povezavi.

Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2019

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Projekt sofinancira Evropski strukturni in investicijski sklad (80 %) in nacionalnega sofinanciranja (20 %).

 

evropski socialni sklad, ess logo
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno