Najnovejše

Članki

Debelost

Preoblikovanje debelilnega okolja

Neuravnotežena prehrana, sedeča vedenja in nizka telesna dejavnost, pa tudi premalo spanja so najpogosteje navedeni vzroki za debelost.

Prehrana

Obvezno označevanje hranilne vrednosti predpakiranih živil je enotno za vse države članice EU

S 13.12.2016 je poleg splošnega dela stopil v veljavo tudi del Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom vezan na obvezno označevanje hranilne vrednosti.

Debelost

Zdrava življenjska okolja za zdrave izbire

Današnje debelilno okolje in življenjski slog vplivata na zdravje in kakovost življenja ljudi, kar se odraža tudi v povečani pojavnosti debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni, povezanih s prehrano in telesno dejavnostjo.

Debelost

Spreminjanje trenda otroške debelosti

Slovenija se je, tako kot velika večina držav v Evropi in svetu, soočila s preobrazbo življenjskega okolja v debelilno okolje.

Moje okolje

Visokopatogeni virus ptičje gripe A(H5N8) v pitni vodi

(angl. highly pathogenic avian influenza – HPAI A(H5N8))

Prehrana

Strokovno spremljanje skladnosti šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami

Nacionalni inštitut za javno zdravje po Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013) izvaja strokovno spremljanje šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami in svetovanje vzgojno-izobraževalnim zavodom na področju zdrave in uravnotežene šolske prehrane.

Kemijska varnost

Zbornik povzetkov iz 8. posveta Kemijska varnost za vse

NANOVARNOST – Ali smo dovolj previdni z nano?

Moje okolje

Živo srebro v varčnih sijalkah

Varčne žarnice med drugim vsebujejo tudi živo srebro, ki se pri razbitju žarnice razlije po prostoru. Elementarno živo srebro je strupeno, zato je pomembno, da z njim ravnamo previdno.

Cepljenje

Bolezni, ki jih povzročajo pnevmokoki, lahko pri odraslih in otrocih preprečimo s cepljenjem

S cepljenjem se lahko tako otroci kot tudi odrasli učinkovito zaščitimo proti pnevmokoknim okužbam.

Kemijska varnost

Dioksini in poliklorirani bifenili (PCB) – prehranska izpostavljenost prebivalcev Slovenije in ocena tveganja za zdravje ljudi

Dioksini in poliklorirani bifenili (PCB) predstavljajo veliko skupino halogeniranih organskih spojin v skupini okoljskih onesnaževal, katerih izpostavljenost iz hrane in okolja je treba zaradi njihovih negativnih vplivov na zdravje zmanjševati na najnižjo možno raven.

Alkohol

Publikacija za izmenjavo primerov dobrih praks na področju zmanjševanja z alkoholom povezane škode

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo za izmenjavo z dokazi podprtih primerov dobrih praks z naslom Intervencije ozaveščanja javnosti, intervencije v šolskem okolju in zgodnje intervencije za zmanjševanje z alkoholom povezane škode.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno