Najnovejše

Članki

Moje okolje

Ocena vpliva onesnaženosti zraka z delci PM2,5 na umrljivost v krajih s prekomerno onesnaženim zrakom, opazovalno obdobje 2017-2019

Z zmanjšanjem onesnaženosti zraka z delci bi lahko pomembno zmanjšali umrljivost povezano z onesnaženostjo zraka. V prispevku je prikazana ocena, koliko onesnaženost zraka z delci v krajih s prekomerno onesnaženim zrakom v Sloveniji vpliva na celotno umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, podana na osnovi matematičnega modela.

Podatki

Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2019

Vsako leto objavljamo obsežno publikacijo, ki prikazuje podatke in informacije o nekaterih vidikih zdravstvenega stanja prebivalstva, zdravstvenem sistemu, financiranju zdravstva in pomenu okolja pri vplivu na zdravje prebivalcev v najširšem pomenu.

Mediji

Občina zdravja 2021

Občina Žiri je na podelitvi Zlati kamen 12. februarja 2021 prejela laskavi naslov Občina zdravja 2021.

Patronažno varstvo

Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokretnostjo na domu proti covid – 19 z vključitvijo patronažne službe

Navodilo je namenjeno medicinskim sestram v patronažni dejavnosti, ki bodo cepljenje na domu izvajale, osebnim zdravnikom, ki presodijo, ali je pacient sposoben za cepljenje in izdajo delovni nalog ter osebju v cepilnih centrih, ki zagotavlja ostale podporne in koordinativne aktivnosti v skladu z navodilom. Tudi pri izvajanju cepljenja je zelo pomembno dobro medpoklicno sodelovanje vseh izvajalcev zdravstvenega varstva, ki je pogoj za celostno, na pacienta osredotočeno obravnavo.

Alkohol

SOPA v akciji 40 dni brez alkohola: Alkohol ni rešitev

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že peto leto izvajamo projekt SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim povezujemo zdravstveni, socialni sektor in nevladne organizacije v skupnem naslavljanju alkoholne problematike. Letos tako že četrtič aktivno sodelujemo v akciji 40 dni brez alkohola, saj si delimo skupen cilj: Vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v slovenski družbi, za katero je še vedno značilna mokra kultura, kar pomeni, da imamo sprejemajoč odnos do pitja alkohola, velik delež populacije pije čezmerno (skoraj vsak drugi Slovenec), alkohol je prisoten v kulturi in običajih ter je lahko dostopen, vzorci povezani s pitjem alkohola pa se prenašajo iz roda v rod.

Javna naročila

Nakup diskovnih sistemov in omrežne opreme

Območna enota Kranj

OBČINA ŽIRI – SLOVENSKA OBČINA ZDRAVJA 2021

Občina Žiri je na podelitvi Zlati kamen v petek, 12.2. 2021 prejela laskavi naslov Občina zdravja 2021.

Koronavirus

Prehrana v času COVID-19

Spremembe, ki smo jim priča, bodo lahko vplivale na naše prehranske navade in način življenja, tudi ko bo epidemija končana. V tem času je zdrava prehrana še toliko bolj pomembna, zato bomo v nadaljevanju odgovorili na številna vprašanja, ki se vam ob tem lahko zastavljajo. Prehrana in zdravje sta tesno povezana. Prehrana je vedenjski dejavnik, ki ga v tem času lahko koristno spremenimo, če doslej ni podpiral našega zdravja. Tudi z omejitvami dostopa do hrane, finančnimi omejitvami ter slabšimi kuharskimi veščinami lahko sestavimo zdrave obroke in se bolj redno prehranjujemo. Situacija, v kateri smo se znašli, ima torej lahko kar nekaj koristnih izidov in priložnosti.

Javna naročila

Računalniška oprema za projekt “Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva”

Digitalno trženje

Izpostavljenost digitalnemu trženju

Raziskava o izpostavljenosti otrok digitalnemu trženju nezdrave hrane ter brezalkoholnih in alkoholnih pijač, ki bo potekala preko aplikacije CLICK, bo na podlagi pridobljenih rezultatov oblikovala priporočila in ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti otrok in mladostnikov tovrstnemu trženju.

Duševno zdravje

e-Delavnice To sem jaz za preventivno podporo mladostnikom na daljavo

V času zdravstvene krize zaradi epidemije covid-19 in posledično šolanja na daljavo smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravili gradivo s priporočili za izvajanje e-delavnic, usmerjenih v razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe.

Mediji

Vloga NIJZ glede hitrih antigenskih testov

V strokovni in splošni javnosti se pojavlja napačno razumevanje vloge Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pri organizaciji in izvajanju testiranja na prisotnost virusa SARS-Cov-2. Zato pojasnjujemo, da NIJZ ni pristojen za nabavo in kakovost testov, prav tako ni pristojen za organizacijo in izvedbo testiranj.

Nenalezljive bolezni

4. februar – Svetovni dan boja proti raku

Rak bo tudi letos, kljub covidu-19, ena najbolj pomembnih tem evropske zdravstvene politike.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno