Najnovejše

Članki

Mediji

Svetovni teden dojenja 2023

»Omogočimo dojenje: Podprimo zaposlene starše«

Programi

Program Ven za zdravje 3

Program Ven za zdravje je inovativen in celovit projekt, ki je zasnovan z namenom spodbujanja načrtovanja zelenih površin kot pomembnega prostorskega dejavnika telesne dejavnosti za zdravje.

Moje okolje

Navodilo upravljavcem za oblikovanje poročila o neskladnosti iz monitoringa pitne vode

Navodila upravljavcem o oblikovanju poročila o neskladnosti (vključno s kodiranjem vzrokov in ukrepov), ki so ugotovljena v monitoringu so pripravljena po dokumentih »Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC« iz oktobra 2011 in »Template for reporting on small water supply zones under the Directive on the quality of water intended for human […]

Moje okolje

Napotki prebivalcem za ravnanje v vročih dneh

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo.

Revije

Revija Zdravstveno varstvo

Revija Zdravstveno varstvo predstavlja temeljno znanstveno revijo na področju javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji že šest desetletij. Izdaja jo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Letno izidejo štiri redne številke z okoli 30 članki. Od leta 2011 ima revija faktor vpliva in ta od 2018 že presega 1.

Moje okolje

Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb

Uredba o pitni vodi. Ur.l.RS št. 61/2023­ – 3.člen.

Pitna voda

Pitna voda – informacije za strokovno javnost

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravlja navodila, priporočila in mnenja za upravljavce vodovodnih omrežij ter lastnike objektov, priključenih na vodovodno omrežje.

Moje okolje

Žive niti v pitni vodi

Žive niti so paraziti (zajedavci) nevretenčarjev, predvsem žuželk. Spadajo med valjaste črve (Achelminthes) v deblo Nematomorpha (glistam podobne živali). Deblo se deli na dva razreda. Žive niti iz razreda Gordioida živijo v sladkovodnih, žive niti iz razreda Nectonematoida (rod Nectonema) pa v morskih okoljih. Poznanih je približno 300 vrst živih niti. Pet vrst se pojavlja […]

Moje okolje

Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo

Moje okolje

Parametri, ki jih določamo v pitni vodi

Glede na določbe Uredbe o pitni vodi določamo naslednje parametre: mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre.

Moje okolje

Navodila o prekuhavanju vode

Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode. S pravilnim prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo.

Podatki

Kakovost podatkov SZBO

Kakovost in celovitost zbranih podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah sta ključni sestavini za nadaljnje analize teh podatkov ter uporabo rezultatov analiz za načrtovanje izboljšav zdravstvenega sistema in storitev tudi v praksi.

Podatki

SKUPNI DEL spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO-SKUP)

V vsebinsko področje SZBO_SKUP predstavlja vsebinsko gledano temeljni del novega sistema spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (eSZBO). V metodoloških navodilih SZBO_SKUP je opredeljen osnovni nabor podatkov, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje želi zbirati o zunajbolnišničnih obravnavah z namenom načrtovanja in upravljanja sistema zdravstvenega varstva, vključno s statističnim in raziskovalnim namenom.

Podatki

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev na primarni in specialistični ravni (POZA)

Sistem Spremljanja zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev predstavlja prenovljen in poenoten način zbiranja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah zaradi poškodb in zastrupitev v splošni in specialistični zdravstveni dejavnosti.

Moje okolje

Priporočila za ravnanje ob utemeljenem sumu, da so lahko v pitni vodi prisotni paraziti

Utemeljen sum na prisotnost parazitov izhaja iz ugotovljenih dejavnikov tveganja. Upravljavec naj določi dejavnike tveganja, opredeli tveganje, opravi vzorčenje in preskušanje ter ukrepa pri čemer naj upošteva naslednje elemente.

Moje okolje

Strokovno mnenje o možnosti uporabe uv svetlobe za dezinfekcijo pitne vode

V primeru uporabe UV svetlobe za dezinfekcijo pitne vode priporočamo, da upravljavec za zagotovitev skladnosti rezultatov preskusov pitne vode, upošteva zahteve iz avstrijskega standarda ÖNORM M 5873 – 1.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno