Najnovejše

Članki

Podatki

Nove objave na NIJZ podatkovnem portalu

ZDRAVA LETA ŽIVLJENJA; Dečki rojeni v letu 2018 lahko pričakujejo 56,3 let, deklice rojene v enakem obdobju pa 54,6 let življenja brez večjih oviranosti. ZDRAVJE V OBČINI: V letu 2020 so dodani trije novi kazalniki

Mediji

31. maj – Svetovni dan brez tobaka 2020

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom »Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi«. Otroci, mladostniki in mladi odrasli so tisti, ki začnejo z uporabo tobačnih in nikotinskih izdelkov. V Sloveniji po 25. letu praktično ne beležimo več začetkov kajenja, večina pa prvič kadi pred polnoletnostjo. Prav zato so otroci, mladostniki in mladi odrasli posebej pomembni za industrijo, saj brez pridobljenih novih generacij potrošnikov svojih izdelkov ta ne more biti uspešna. Industrija v času strogih zakonodajnih omejitev številnih marketinških aktivnosti izvaja različne pristope, da pridobi nove generacije potrošnikov. Letošnji Svetovni dan brez tobaka namenjamo ozaveščanju o delovanju industrije, razbijanju mitov in razkrivanju taktik, ki jih tobačna industrija usmerja na mlade s ciljem, da postanejo uporabniki tobačnih in nikotinskih izdelkov ter predstavitvi učinkovitih programov za preprečevanje uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi. Za vse, ki pa so že uporabniki tobačnih ali nikotinskih izdelkov pa želimo poudariti pomembnost opustitve kajenja, še posebej v času COVID-19. Kadilci so verjetno bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom in imajo zvišano tveganje za težji potek COVID-19, česar pa ne moremo izključiti tudi pri uporabi drugih tobačnih in povezanih izdelkov.

Mediji

Predsednik Borut Pahor zaposlenim na NIJZ vročil repliko Jabolka navdiha

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 27. 5. 2020 ob 10.30 uri obiskal območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na Zaloški 29 v Ljubljani. Ob tej priložnosti je zaposlenim vročil repliko Jabolka navdiha, ki ga je 29. marca v Predsedniški palači virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo čim bolj normalno.

Telesna dejavnost

WHO priporočila za telesno dejavnost, sedeč življenjski slog in spanje zdravih otrok do 5. leta starosti

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2019 izdala priporočila o telesni dejavnosti, sedečem življenjskem slogu in spanju za zdrave otroke do 5. leta starosti. Uporabna so za starše/skrbnike/svojce ter vzgojitelje in ostale strokovne sodelavce tega področja..

Mediji

Zdravje v občini 2020 – kaj kažejo novi podatki o našem zdravju?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini (obcine.nijz.si) v zavihku 2020. Z omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti podatkov o zdravju na nivoju lokalne skupnosti NIJZ spodbuja krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo.

Mediji

Evropski teden boja proti raku: 25.–31. maj 2020 – tudi v času epidemije COVID-19 ne pozabimo na priporočila za zdravo življenje brez raka

Ljubljana, 22. maj 2020: Ob začetku Evropskega tedna boja proti raku ključni deležniki za obvladovanje raka v Sloveniji izpostavljajo, kako pomembno je, da Slovenke in Slovenci tudi v času epidemije COVID-19 in po njej skrbijo za svoje zdravje na vseh področjih, vključno s preventivo raka. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in Državni program obvladovanja raka opozarjajo, da je rak v Sloveniji vodilni vzrok prezgodnje smrti, opuščanje priporočil proti raku pa lahko privede do bistveno hujših posledic kot jih prinaša COVID-19. Prebivalce Slovenije pozivajo, naj še naprej skrbijo za zdrav življenjski slog, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam, se odzovejo vabilom v presejalne programe za raka ter so pozorni na zgodnje znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku.

Javna naročila

Storitve vzdrževanja centralne rešitve eNaročanje

Javna naročila

Obnova hladilne komore za skladiščenje zdravil (2020)

Podatki

Nove objave na NIJZ podatkovnem portalu: Bolniška odsotnost v letu 2019

V letu 2019 je bilo zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih izgubljenih 16.242.330 koledarskih dni, kar je skoraj 10% več kot v predhodnem letu.

Koronavirus

Raziskava o izkušnjah in pivskem vedenju v času pandemije SARS-CoV-2

Z izbruhom SARS-CoV-2 so bili v evropskih državah uvedeni različni ukrepi za zajezitev epidemije, ki so povzročili spremembe v vsakdanjem in javnem življenju, vključno z možnimi spremembami v načinu in/ali količini pitja alkoholnih pijač.

Hrup

Mednarodni znanstveni posvet o hrupu vetrnih elektrarn in možnih vplivih na življenjsko okolje

Javna naročila

Sterilni materiali za varno injiciranje

Koronavirus

Koronavirus SARS-CoV-2 in živila

Moje okolje

Toplotna obdelava živil

Za varnost živil je pomembno, da živilo pravilno toplotno obdelamo, saj z ustrezno temperaturo uničimo zdravju škodljive mikroorganizme. Toplotni postopek, ki je potreben za uničenje mikroorganizmov in njihovih spor variira glede na vrsto mikroorganizmov in način segrevanja. Z ozirom na vrsto toplotnega postopka lahko uničimo le del, večino ali pa vse vegetativne celice in spore.

Mediji

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020

V letošnjem letu Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja že šesto nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020.

Koronavirus

Kako so se spremenile naše navade v času epidemije COVID-19?

V Sloveniji se tako kot drugod po svetu soočamo z obvladovanjem širjenja bolezni COVID-19. Ker smo si ljudje različni, se tudi na dano situacijo različno odzivamo. Skupno pa pa nam je, da lahko s svojim vedenjem vsi pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno