Informatika v zdravstvu

ePrijave

Informatika v zdravstvu

V letu 2005 je Ministrstvo za notranje zadeve z informatizacijo matičnega registra razširilo obseg elektronskega poslovanja državne uprave ter njene ponudbe sodobnih elektronskih storitev za državljane in podjetja. S tem so vzpostavili okolje, ki omogoča uvedbo dodeljevanja EMŠO novorojenčkom takoj po rojstvu v porodnišnicah in uvedbo elektronskih prijav rojstev in smrti v matični register.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 04.12.2010
Objavljeno: 04.12.2010

Realizacija omenjenih idej zahteva sodelovanje več institucij, med katerimi se kot ključna pojavljata Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za notranje zadeve kot upravljavec dveh, za realizacijo ideje ključnih registrov, centralnega registra prebivalcev (CRP) in matičnega registra (MR), Ministrstvo za zdravje pa kot upravljavec sistema zdravstvenega varstva, v katerega se uvrščajo vse zdravstvene ustanove. Pri tem je bil projekt zaradi pokrivanja dveh sorodnih, v bistvu pa precej različnih področj, razdeljen na dva podprojekta, eRojstva in eSmrti.

ePrijave

ePrijava rojstev (eRojstva)

  1. Metodološka navodila
  2. Navodila za vzpostavitev sistema

1. Izjava odgovorne osebe – porodnisnica

2. Navodila za izpolnjevanje obrazca

3. Zahtevek za registracijo uporabnika e-crp – delno predizpolnjen

4. Zahtevek za registracijo uporabnika e-crp – prazen

  • Zahtevek za povezovanje zbirk

1. Priloga zahtevku st.1 – podatki

2. Priloga zahtevku st.2- postopki

3. Priloga zahtevku st.3 – orodja

4. Zahtevek za odločbo povezljivost

5. Zahtevek za odlocbo povezljivost -vzorec

3. Seznam bolnišnic, v katerih je elektronska prijava rojstev že uvedena

ePrijava smrti (eSmrti)

Zapisniki projektnega sveta:

Zapisnik 1. sestanka projektnega sveta
Zapisnik 2. sestanka projektnega sveta
Zapisnik 3. sestanka projektnega sveta

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno