Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju

Ne spreglejte
Najnovejše
hbsc_logo

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC – Health Behaviour in School Aged Children) je mednarodna študija, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let. Namen raziskave je longitudinalno spremljanje vedenja v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju, ki vsake štiri leta po skupni metodologiji poteka v 43 državah Evrope in Severne Amerike. Slovenija se je vanjo vključila v šolskem letu 2001/2002. Raziskavo v Sloveniji izvaja NIJZ, financira pa jo Ministrstvo za zdravje. Nacionalna koordinatorica raziskave je dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ.

The purpose of this policy brief is to form key messages that can serve as a basis for data-based political decisions, measures and programmes. It was created with the intention to efficiently use research findings in policy planning.

Uradna spletna stran mednarodne raziskave HBSC


Poročila in publikacije

2022

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2022)

Mladi izven sistema – Raziskava Z zdravjem povezana vedenja med udeleženci programa Projektno učenje mlajših odraslih

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v letu 2020 prvič izvedel raziskavo Z zdravjem povezana vedenja med mladostniki, ki ne obiskujejo šole (in niso zaposleni), se pa udeležujejo programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Raziskava je potekala preko spleta s prilagojenim mednarodnim vprašalnikom HBSC in nam daje vpogled v (duševno) zdravje, življenjski slog in nekatera tvegana vedenja mladih osipnikov.

 

2020

Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19, 2020

Nacionalni inštitut za javno zdravje je oktobra 2020 izvedel spletno raziskavo Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC), ki daje vpogled v vedenja mladostnikov, ki so povezana z njihovim zdravjem. Tokratna izvedba raziskave daje vpogled v to, kako so mladostniki v Sloveniji doživljali pandemijo in kakšne so neenakosti med mladostniki v doživljanju pandemije, v (duševnem) zdravju, šolanju, življenjskem slogu in tveganih vedenjih.

 

2018

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018

 

2014

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji – izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014

Od prvega poskusa do pogoste uporabe tobaka, alkohola in konoplje med mladostniki v Sloveniji

V mladostništvu se lahko razvijejo vedenja, ki bodo vplivala na posameznikovo zdravje, zadovoljstvo in uspešnost v odrasli dobi, med njimi tudi uporaba psihoaktivnih snovi, ki se praviloma začne prav v obdobju mladostništva. Podatki kažejo, da je uporaba tobaka, alkohola in konoplje med mladostniki razširjena, znaten delež mladostnikov pa uporablja več kot eno psihoaktivno snov.

 

2010

Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov HBSC 2010

Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002–2010

Namen publikacije je bil preveriti, kaj se je od leta 2002 do leta 2010 dogajalo na področju socialnega konteksta, zdravega življenjskega sloga, zdravstvenih izidov in tveganih vedenj, všolanih 11- 13- in 15-letnikov pri nas. Poleg trendov oziroma primerjav med leti avtorji navajajo tudi predloge ukrepov za ohranjanje oziroma izboljšanje zdravja otrok in mladih v prihodnosti. Publikacija je namenjena širši strokovni javnosti, ki ji lahko služi kot dobra podlaga za razumevanje stanja na omenjenih področjih in tudi pri načrtovanju promocijskih in preventivnih ukrepov. 

Izhodišča za načrtovanje politik: Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji – izzivi in odgovori 

Publikacija je namenjena političnim odločevalcem in vsem, ki se ukvarjajo z zdravjem ter zdravjem povezanimi vedenji otrok in mladostnikov. Njen namen je oblikovanje ključnih sporočil, ki so lahko osnova za na podatkih temelječe politične odločitve, ukrepe in programe. Nastala je z željo, da se raziskovalna spoznanja učinkovito uporabijo pri pripravi različnih politik, ki posredno ali neposredno vplivajo na zdravje, kvaliteto življenja in možnosti zdravih izbir.

Policy brief: Health Behaviour of Adolescents in Slovenia – Challenges and Responses

The purpose of this policy brief is to form key messages that can serve as a basis for data-based political decisions, measures and programmes. It was created with the intention to efficiently use research findings in policy planning.

 

2006

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2006

 

2002

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2002

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno