Podatkovne zbirke in raziskave

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (ZUBSTAT)

Podatkovne zbirke in raziskave

Za področje Zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti zbiramo podatke o "obiskih in napotitvah", "boleznih in stanjih", in "kadrih in urah" poznane kot zbirke ZUBSTAT.

Zadnje posodobljeno: 06.12.2021
Objavljeno: 06.12.2021

V zbirko so vključene naslednje dejavnosti:

 • dejavnost splošne/družinske medicine,
 • zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
 • zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
 • reproduktivno zdravstveno varstvo žensk,
 • dejavnost medicine dela prometa in športa,
 • specialistična ambulantna dejavnost.

Podatki prihajajo na NIJZ preko območnih enot (OE).

Prav tako preko OE prihajajo z ločenimi informacijskimi sistemi podatki o delu:

 • zobne ordinacije,
 • o patronažni zdravstveni negi,
 • o začasni in trajni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih razlogov,
 • podatki o poškodbah pri delu,
 • o rezultatih sistematičnih preventivnih pregledov predšolskih otrok.

Direktno na NIJZ prejemamo:

 • rezultate zobozdravstvenih sistematičnih pregledov,
 • podatke o sterilizaciji in umetni osemenitvi ter delu komisij I in II stopnje.

Namen zbiranja podatkov po predlaganem naboru spremenljivk in metodologiji ter s pripravo kazalnikov želimo spremljati zdravje populacijskih skupin in dostopnost zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti v

Sloveniji in si odpreti možnost mednarodne primerljivosti s poročanjem v mednarodne zbirke. Natančneje si lahko za vsako področje ogledate nabore podatkov in postopke zbiranja v metodoloških navodilih.


 

Metodološka gradiva za leto 2022

Metodološka navodila
Posredovanje podatkov o “kadrih in urah” – Metodološko gradivo ver. 1.25
Posredovanje podatkov o “obiskih in napotitvah” ter o “boleznih in stanjih” – Metodološko gradivo ver. 1.25

Obrazci
Priloga 1a: Spremni obrazec, ki ga pošlje Izvajalec na OE NIJZ
Priloga 1b: Spremni obrazec, ki ga pošlje OE NIJZ na NIJZ


Klasifikacije in šifranti

Priloga 2: Šifrant občin

Priloga 3: Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)

Priloga 4: Šifrant vrst obiskov

 


Predhodna metodološka gradiva

Predhodno metodološko navodilo ZUBSTAT – Kadri in ure

Metodološko gradivo ver. 1.24- za leto 2021
Metodološko gradivo ver. 1.23- za leto 2020
Metodološko gradivo ver. 1.22a- za leto 2019
Metodološko gradivo ver. 1.21 – za leto 2018
Metodološko gradivo ver. 1.20 – za leto 2017
Metodološko gradivo ver. 1.19 – za leto 2016
Metodološko gradivo ver. 1.18 – za leto 2015
Metodološko gradivo ver. 1.17 – za leto 2014
Metodološko gradivo ver. 1.16 – za leto 2013
Metodološko gradivo ver. 1.15 – za leto 2012
Metodološko gradivo ver. 1.9 – velja za leto 2011 in 2010
Metodološko gradivo ver. 1.8 – za leto 2009
Metodološko gradivo ver. 1.7 – za leto 2008
Metodološko gradivo ver. 1.6 – za leto 2007
Metodološko gradivo ver. 1.5 – za leto 2006
Metodološko gradivo ver. 1.4 – za leto 2005
Metodološko gradivo ver. 1.3 – za leto 2004

     Predhodno metodološko navodilo ZUBSTAT – Obiski in napotitve ter bolezni in stanja

Metodološko gradivo ver. 1.24 – za  leto 2021
Metodološko gradivo ver. 1.23a – za leto 2020
Metodološko gradivo ver. 1.22b – za leto 2019
Metodološko gradivo ver. 1.21 – za leto 2018
Metodološko gradivo ver. 1.20 – za leto 2017
Metodološko gradivo ver. 1.19 – za leto 2016
Metodološko gradivo ver. 1.18a – za leto 2015
Metodološko gradivo ver. 1.17 – za leto 2014
Metodološko gradivo ver. 1.16 – za leto 2013
Metodološko gradivo ver. 1.15 – za leto 2012
Metodološko gradivo ver. 1.13 – za leto 2011
Metodološko gradivo ver. 1.12 – za leto 2010
Metodološko gradivo ver. 1.11 – za leto 2009
Metodološko gradivo ver. 1.10 – za leto 2008
Metodološko gradivo ver. 1.9 – za leto 2007
Metodološko gradivo ver. 1.8 – za leto 2006
Metodološko gradivo ver. 1.7 – za leto 2005
Metodološko gradivo ver. 1.6 – za leto 2004

 Predhodni obrazci

     Priloga 1a: Spremni obrazec, ki ga pošlje Izvajalec na OE NIJZ

velja od 2015 naprej
velja za leto 2014
velja za leto 2013
velja od 2002 do vključno 2012

     Priloga 1b: Spremni obrazec, ki ga pošlje OE NIJZ na NIJZ

velja od 2015 naprej
velja za leto 2014
velja za leto 2013
velja od 2002 do vključno 2012

 Predhodne klasifikacije in šifranti

     Priloga 2: Šifrant občin

velja od 2015 naprej
velja od 2012 do vključno 2014
velja od 2007 do vključno 2011
velja od 2003 do vključno 2006

     Priloga 3: Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD), za leto 2021
Šifrant vrst zdravstvenih dejavnosti (VZD), za leto 2019
Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD), za leto 2018
Uvedba šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (VZD) in ukinitev šifranta vrsta zdravstvenih služb, velja od  1.1.2012 naprej

     Priloga 4: Šifrant vrst obiskov

za leto 2021
za leto 2020
za leto 2019
za leto 2018
za leto 2017
za leto 2016
za leto 2015
za leto 2014
za leto 2013
za leto 2012
za leto 2011
za leto 2010
od leta 2004 do vključno 2009

 


 

 

Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavji 5. Zdravstveno varstvo na primarni ravni – zdravstvene storitve in 6.1 Specialistična ambulantna dejavnost

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno