Ključni vidiki na področju tobačnih in povezanih izdelkov, s poudarkom na neenakostih, ozaveščanje ter predlogi ukrepanja za Slovenijo brez tobaka in nikotina (V3-2237)

Ključni vidiki na področju tobačnih in povezanih izdelkov, s poudarkom na neenakostih, ozaveščanje ter predlogi ukrepanja za Slovenijo brez tobaka in nikotina (V3-2237)

Ustvarjajmo prihodnost brez tobaka in nikotina (UP–TiN)

Ne spreglejte
Najnovejše
Jerneja FL

»V okviru raziskovalnega projekta bomo z različnimi raziskavami zbrali številne podatke, mnogi med njimi bodo prvič osvetlili posamezne teme na področju uporabe tobačnih, povezanih in nikotinskih izdelkov v Sloveniji. Na ta način želimo pri odločevalcih spodbuditi sprejem naprednih ukrepov, z dokazi podprtih in slovenski situaciji prilagojenih, za preprečevanje in zmanjševanje uporabe tobačnih, povezanih in nikotinskih izdelkov ter posledične obolevnosti, umrljivosti in stroškov.«

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja projekta

Naslov projekta: Ključni vidiki na področju tobačnih in povezanih izdelkov, s poudarkom na neenakostih, ozaveščanje ter predlogi ukrepanja za Slovenijo brez tobaka in nikotina (V3-2237)

Kratki naslov projekta: Ustvarjajmo prihodnost brez tobaka in nikotina (UP–TiN)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/19998

Opis projekta

V okviru projekta bomo na osnovi prikaza stanja na ključnih področjih nadzora nad tobakom (učinki ukrepov nove zakonodaje iz leta 2017, stanja na področju uporabe novih tobačnih, povezanih in nikotinskih izdelkov, stanja na področju neenakosti v kajenju in neenakosti v izpostavljenosti tobačnemu dimu ter pregleda naprednih ukrepov nadzora nad tobačnimi, povezanimi in nikotinskimi izdelki) izpostavili najnovejše podatke in trende, pripravili predloge za ukrepanje ter izdelali gradiva in aktivnosti za povečanje ozaveščenosti med različnimi javnostmi (politični odločevalci, širša strokovna in laična javnost) in zmanjševanje uporabe teh izdelkov.

Faze projekta in njihova realizacija

Na področju spremljanja učinkov zakonodaje in načrtovanja novih ukrepov za nadaljnje zmanjševanje razširjenosti kajenja bomo zbrali in pregledali najnovejšo dostopno literaturo in dobre prakse iz drugih držav glede novih ukrepov nadzora nad tobakom (strategije za končanje epidemije tobaka oziroma strategije ‘end–game’) za doseganje cilja Slovenija brez tobaka 2040 in pripravili predloge ukrepanja. Izvedli bomo kvantitativno raziskavo med mladostniki o učinkih zakonodaje (4. val raziskave o vrednotenju učinkov ZOUTPI) in podpori morebitnim novim ukrepom ter naredili kvantitativno raziskavo med odraslimi o učinkih zakonodaje in podpori morebitnim novim ukrepom (zunanji izvajalec raziskave) in sodelovali v izvedbi kvantitativnih raziskav med odraslimi na tem področju.

Na področju zmanjševanja neenakosti v kajenju bomo pripravili pregled dostopnih podatkov o neenakostih v kajenju v Sloveniji in opravili dodatne analize po različnih neodvisnih dejavnikih za identifikacijo najranljivejših skupin ter analize trendov ter zbrali in pregledali najnovejšo dostopno literaturo in dobre prakse iz drugih držav za zmanjševanje neenakosti v kajenju.

Na področju zmanjševanja izpostavljenosti tobačnemu dimu, vključno z neenakostmi v izpostavljenosti, bomo pripravili pregled dostopnih podatkov o neenakostih v izpostavljenosti tobačnemu dimu v Sloveniji in opravili dodatne analize po različnih neodvisnih dejavnikih za identifikacijo najranljivejših skupin ter analize trendov. Izvedli bomo raziskavo o delovanju občin v Sloveniji na področju zmanjševanja izpostavljenosti tobačnemu dimu in prepoznali dobre prakse širitve števila okolij brez tobačnega dima v lokalnem okolju v Sloveniji. Naredili bomo tudi kvalitativno raziskavo (fokusne skupine) o izpostavljenosti aerosolu povezanih izdelkov v domačem okolju (odnos, stališča, znanje glede na izpostavljenost tobačnemu dimu) ter zbrali in pregledali najnovejšo dostopno literaturo in dobre prakse iz drugih držav za zmanjševanje neenakosti v izpostavljenosti tobačnemu dimu.

Na področju preprečevanja in zmanjševanja uporabe novih tobačnih, povezanih in nikotinskih izdelkov bomo pripravili pregled dostopnih podatkov o obsegu uporabe novih in porajajočih se tobačnih in nikotinskih izdelkov v Sloveniji in opravili dodatne analize po različnih neodvisnih dejavnikih, tudi glede neenakosti v uporabi, ter analize trendov v uporabi, izvedli kvalitativne raziskave (fokusne skupine) med mladimi in odraslimi za pridobitev stališč, prepričanj, zaznav, znanja, razlogov za uporabo, načina uporabe, zaznanih škodljivih učinkov, situacij ob uporabi, pristopih tobačne industrije k promociji teh izdelkov, zbrali in pregledali najnovejšo dostopno literaturo in dobre prakse iz drugih držav glede regulacije teh izdelkov ter pridobili in pregledali najnovejšo dostopno pregledno literaturo o vplivu teh izdelkov na zdravje.

Dodana vrednost

Glavna dodana vrednost projekta bodo znanstvena monografija s skupnim poročilom izvedenih analiz in pregledov literature s predlogi nadaljnjih sodobnih ukrepov nadzora nad tobakom, številna gradiva, komunikacijska orodja ter izobraževanja za različne ciljne populacijske skupine (zdravstveni delavci, pedagoški delavci, starši mladoletnih otrok, politični odločevalci, mediji, družbeni mediji in drugi kanali, splošna javnost in posebej mladi). Spoznanja bomo predstavili širši strokovni javnosti in političnim odločevalcem.

Pričakovani rezultati in gradiva

Pripravili bomo skupno poročilo analiz in pregledov literature s predlogi ukrepov.

Pripravili bomo gradiva in komunikacijska orodja ter izobraževanja za različne ciljne populacijske skupine (zdravstveni delavci, pedagoški delavci, starši mladoletnih otrok, politični odločevalci, mediji, družbeni mediji in drugi kanali, splošna javnost in posebej mladi), s poudarkom na ozaveščanju o lastnostih in škodljivih učinkih uporabe novih in porajajočih se tobačnih in nikotinskih izdelkov ter aktivnostih tobačne industrije pri tem, s ciljem preprečevanja zasvojenosti z nikotinom in s tem povezanega prehoda na kajenje cigaret oziroma zaznav, da so to izdelki za opuščanje kajenja.

Predstavili bomo spoznanja širši strokovni javnosti in političnim odločevalcem in razširili gradiva, posnetke izobraževanj in komunikacijska sporočila v okviru različnih ciljnih populacijskih skupin in splošne javnosti.


Izdelki, ki izhajajo neposredno iz projekta:

Delovno srečanje sodelavk na projektu, Murska Sobota, 12. 9. 2023:


Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2025

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

mz

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno