Najnovejše

Članki

Koronavirus

Spremembe pri spremljanju in objavljanju podatkov glede virusa SARS-CoV-2

Bolezen covid-19, ki jo povzroča koronavirus (SARS-CoV-2), se v povezavi z epidemiološko situacijo glede izvajanja ukrepov od 1. aprila 2023 obravnava enako kot druge okužbe dihal.

Območna enota Murska Sobota

Dan brez alkohola v Murski Soboti

V sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota vas vabimo na dogodek Dan brez alkohola, ki bo v sredo, 5. aprila 2023, med 10. in 13. uro, na Trgu Martina Luthra v Murski Soboti.

Mediji

Prenehanje delovanja aplikacije #OstaniZdrav

Glede na trenutno epidemiološko sliko v Evropi in ukinjanje uporabe aplikacije v državah članicah EU, bo z 31. 3. 2023 aplikacija #OstaniZdrav prenehala delovati tudi v Sloveniji. Ob tem bo prenehal delovati tudi servis, ki podpira pridobivanje TAN kod ob pozitivnem rezultatu testa na okužbo s SARS-Cov-2.

Nenalezljive bolezni

Uvodno srečanje partnerjev na evropskem projektu TOGAS

Riga (Latvija), 30. 3. 2023 – V organizaciji Inštituta klinične in preventivne medicine Univerze v Latviji danes poteka uvodno srečanje partnerjev novega evropskega projekta TOGAS – Towards gastric cancer screening implementation in the European Union.

Podatki

Prva objava: Odzivnost v program SVIT v letu 2022

V letu 2022 so bile v program Svit povabljene 314.803 osebe, izjavo o sodelovanju pa je vrnilo 198.916 oseb. V programu je tako sodelovalo 63,4 % povabljenih, kar je enako kot v letu 2021.

Območna enota Maribor

Dan brez alkohola v Podravski regiji

Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Maribor vas v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Lenart vabi na dogodek »Dan brez alkohola 2023«, ki bo v sredo 12. 4. 2023, med 9. in 12. uro pred Zdravstvenim domom Lenart (Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah).

Območna enota Ljubljana

O preventivi na področju alkohola tudi v Domžalah

V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Domžale smo sodelavci Območne enote Ljubljana Nacionalnega inštituta za javno zdravje v ponedeljek, 27. 3. 2023, organizirali stojnico za promocijo preventive na področju alkohola ter predavanje o pasteh čezmernega pitja.

Območna enota Ljubljana

Dan brez alkohola 2023 v Cerknem

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Idrija smo sodelavci Območne enote Ljubljana Nacionalnega inštituta za javno zdravje v četrtek, 16. 3. 2023, na ploščadi Centra za šolske in obšolske dejavnosti Cerkno organizirali preventivni dogodek Dan brez alkohola.

Podatki

Preventivno zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine (PZVO)

Metodološka navodila PZVO so namenjena vsem izvajalcem ne glede na tip plačnika ali vir plačila zdravstvenih storitev v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti – VZD 302 (šifra Q86.210 po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD) oziroma vsem ambulantam družinske mdicine.

Podatki

Fetalne smrti

Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS), v okviru katerega se beležijo podatki o vseh fetalnih smrtih v Sloveniji, ki predstavlja pomemben vir podatkov za spremljanje, vrednotenje in načrtovanje programov na področju načrtovanja družine in predporodnega varstva, je samostojen medicinski register fetalnih smrti v Sloveniji.

Podatki

Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost (NOST)

V Primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk se v okviru posodobitve in nadgradnje spremljanja zunajbolnišničnih obravnav SZBO spremljajo vse aktivnosti v zdravstveni dejavnosti Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306): VZD 306007 (Dispanzer za ženske) oz. 306008 (Obsojenci in priporniki – dispanzer za ženske).

Podatki

Spremljanje obravnav v patronažnem zdravstvenem varstvu (PATR)

Nenalezljive bolezni

Začetek preventivnega presejalnega testiranja na področju raka želodca

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor sta pred pričetkom preventivnega presejalnega testiranja na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori v petek, 24. marca, organizirala novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila projekt EUROHELICAN in raziskavo iskanja ter zdravljenja okužbe med pacienti mariborskega zdravstvenega doma.

Območna enota Nova Gorica

»Dan brez alkohola« v Tolminu

V petek, 24. marca 2023, je na Mestnem trgu v Tolminu potekal dogodek »Dan brez alkohola«, ki smo ga na OE Nova Gorica NIJZ organizirali s pomočjo Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstveni dom Tolmin in Občino Tolmin. »Dan brez alkohola« smo začeli obeleževati pred petimi leti v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do […]

Območna enota Maribor

Edukacija strokovnih delavcev CSD za opolnomočenje na področju problematike prepovedanih drog

V četrtek, 16.marca 2023, smo na OE Maribor uspešno zaključili 1. sklop strokovnega izobraževanja za strokovne delavce Centra za socialno delo Maribor, katerega namen je bil pridobiti specifična znanja s področja drog in zasvojenosti za delo z uporabniki, ki posegajo po drogah in njihovimi svojci.

Spanje

Strokovno srečanje Odrasli in spanje

Ob Svetovnem dnevu spanja, ki smo ga v letu 2023 obeležili 17. marca, pod sloganom “Spanje je ključno za zdravje” smo izvedli strokovno srečanje z naslovom Odrasli in spanje, ki je potekalo v obliki videokonference 21. marca 2023.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno